Ombygging av gamle veier med vanskelige grunnforhold

Skogsveier bygges gjerne av stedegne masser. Dette gir utfordringer fordi massene ikke alltid har egenskaper som egner seg til formålet.

I Glommens sydligere områder fra Odalsbygdene til Halden ligger mye av skogsbilveinettet under og nær den marine grensa. Dette har som konsekvens at mye av løsmassene består av finkornet materiale. Finkornet løsmasse holder godt på vannet og har stor kapilærtransport. Når denne massen er tørr er den hard og stor har bæreevne, men når den er våt er det liten friksjon mellom kornene.

Bæreevnen må bedres

Når vi bygger og ruster opp skogsveier ønsker vi å bedre bæreevnen i veien, slik at vi kan benytte den til tømmertransport uten at den blir ødelagt.

 – Vi må sørge for å lede bort vannet ved å etablere dype gode grøfter og tilstrekkelig med stikkrenner. Et bærelag som forhindrer at veien blir nedkjørt ved belastning og sørge for at slitelaget er tett, stabilt og har kuv slik at vannet renner ut av veien, er avgjørende, sier veiplanlegger Bjarne Sand.

Klar for tømmertransport

I dette tilfellet er det utbedret en vei i Sør Odal som til nå har taklet tømmertransport dårlig.

– Veien ligger på marine avsetninger og det har alltid vært problem når vi kjørte tømmer på den, forteller Bjarne Sand.

Om prosessen forteller han at det er lagt fiberduk for å hinder at bærelaget skal blandes med undergrunnsmassene.

– På veiduken har vi lagt geonett for å forsterke bæringa og dermed kunne bruke tynnere bærelag. Bærelaget formes og komprimeres med vibrovals slik at det kittes godt sammen og setninger unngås. Entreprenør har etablert gode grøfter og formet veigrunnen.

Pent anlegg

– Veien er ferdig til grusing. Legg merke til at vi har husket å ta vare på parkeringslomma som jegerne alltid har brukt!

Trenger dere hjelp til planlegging eller hele entreprisen, kontakt Bjarne Sand | 906 80 799 | bsa@glommen.no

Her har vi lagt fiberduk for å hinder at bærelaget skal blandes med undergrunnsmassene. På veiduken har vi lagt geonett for å forsterke bæringa og dermed kunne bruke tynnere bærelag. Bærelaget formes og komprimeres med vibrovals slik at det kittes godt sammen og setninger unngås.
Entreprenør har bygd et veldig pent anlegg. Veien er ferdig til grusing. Legg merke til at vi har husket å ta vare på parkeringslomma som jegerne alltid har brukt!