Södra stimulerer til skogfaglig utvikling

Södras forskningsstiftelse deler i år ut ni millioner SEK til forskningsprosjekt innenfor skogbruk og skogindustri.

Ni ulike prosjekter har fått tildelt midler. Det største bidraget går til et prosjekt med navn «Framtidens skogskjøtsel i Sødra Sverige», et forskingsprogram som skal utvikle skjøtselmetoder for ett mer variert skogbruk og øke anvendelsen av digitale datakilder. Dette prosjektet er et samarbeide med SLU, Linneuniversitetet og Skogforsk.

Øvrige prosjekter som støttes har god spredning innenfor skogsindustrirelaterte områder, fra høyhus i tre til oppfølgings- og skjøtselsmetoder for skogbruket.

– Glommen har en god relasjon til svenske aktører, blant andre Södra Skog, og vi vil følge resultatene med interesse. De ulike utfordringen i et tid med «mye vær» og mindre stabile vintre vil sikkert bli hensyntatt, sier org.sjef Ivar Stuve.

Mer om Södras forskningsstiftelse leser du her