Glommen har ansatt tre nye skogbruksledere

Tre nyansatte skogbruksledere starter nå i høst – ytterligere to skal rekrutteres.

Glommen opplever god vekst. Vi dekker et stort geografisk område med mange medlemmer og leverandører. Som en naturlig følge av dette er den siste tiden ansatt tre nye skogbruksledere, og vi har annonser ute på ytterligere to stillinger.

– Vi styrker vårt distriktsapparat som en naturlig følge av veksten vi opplever. Med disse ansettelsene er vi sikre på at vi skal klare å gjøre vårt for at skogeierne enda mer fornøyde med å være medlem i Glommen, sier skogsjef Per Skaare.

– Vi ønsker våre nye skogbruksledere velkommen!

  Øivind Kvarnstrøm, 22 år, fra Elverum er ansatt i Kongsvinger fra 1. oktober. Han er nyutdannet fra Høgskolen i Hedmark, og kommer fra stilling som skogbruksplanlegger i Mjøsen og praksis fra skogkultur i SB Skog AS. Kvarnstrøm skal arbeide sammen med Johan Björn i Kongsvinger, og vil med dette styrke vårt tilbud til andelseierne i kommunen.
  Thoralf Halvorsrud er 55 år og bosatt i Marker. Han er ansatt som skogbruksleder i Marker hvor han skal jobbe i team med skogbruksleder Jon Gerhard Johansen og i Rakkestad sammen med skogbruksleder Øyvind Herrebrøden. Han er agronom og drev i mange år egen gård med melkeproduksjon i kombinasjon med skogbruk. Han er en av de få som med hånda på hjertet sier han er ajour i egen skog. I tillegg har han bakgrunn som produksjonsveileder for Fellesmeieriet og som butikkselger i FK-butikken på Ørje. Han begynner i stillingen 1. desember.
 

Andreas Natvig Skolleborg er 25 år og oppvokst på gård i Aremark. Han har bachelor i skogfag fra NMBU våren 2017. I tillegg har han studert økonomi i England, og han har lederutdanning fra Forsvaret. Andreas vil ha sitt arbeidsområde i nordre Østfold og Follo. Her vil han jobbe sammen med skogbruksleder Espen Carlsen og representere en betydelig styrking av vår satsning i denne regionen. Han begynner i stillingen 1. november.