Regjeringen godkjenner felling av 26 ulver utenfor ulvesonen

Klima- og miljødepartementet har godkjent lisensfelling av inntil 26 ulver utenfor ulvesonen, melder VG.

Tolv av disse ulvene er i Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold, skriver VG.

Det er foreløpig ikke klart hva som skjer med de 24 ulvene viltnemdene vil felle innenfor ulvesonen i Hedmark og Oppland.

Ikke vedtatt kvote innenfor ulvesonen

Rovviltnemndene fattet i sommer vedtak om lisensfelling av inntil 36 ulv i 2017 og 2018. Kvoten var satt til 24 individer innenfor de tre revirene Julussa, Osdalen og Slettås i Hedmark. I tillegg kan tolv dyr felles i de delene av regionen som ligger utenfor ulvesonen.

– Det blir fortsatt uro rundt forvaltningen av ulven, samtidig som det er stor risiko for at vinterens jakt ikke vil bidra til å redusere ulvestammen ned til Stortingets bestandsmål, sier Jo Petter Grindstad.