Fisketurisme verdt millioner for lokalsamfunn

Heldige fiskere tar med seg både fisk og gode opplevelser hjem, men de legger også fra seg mye penger underveis.

En ny undersøkelse viser at fiskeres samlede forbruk av varer og tjenester bare i Hedmark og Oppland, kan være så høyt som mellom 250 og 290 millioner kroner i 2014.

Potensialet er mye større ifølge den nye rapporten. Dersom alle tilrettelegger for fisketurisme, slik som de beste områdene i Fishspot, er den totale verdien anslått til mellom 700 og 900 millioner kroner for disse to fylkene alene.

Fisketurismen fortsetter å øke

Fisketurismen i Hedmark og nabofylkene Oppland og Sør-Trøndelag fortsetter å vokse. Fishspot solgte over 28 000 fiskekort til en verdi av 6,9 millioner i disse fylkene i 2014, noe som er en økning på fire prosent sammenlignet med 2013. Utenlandske fiskere sto for omkring 20 prosent av det samlede forbruket.

Norsk institutt for naturforskning har beregnet fiskeinnsatsen i Fishspot til 119 087 fiskedøgn. I tillegg har fiskerne et forbruk på fisketuren til en estimert verdi rundt 108 millioner kroner. Gjennomsnittlig forbruk per døgn for de tilreisende fiskerne er beregnet til 1 113 kroner og for fritidshusbrukere til 740 kr per døgn.

Les mer på innovasjonnorge.no