Kreditorene tar over fabrikkene til Norske Skog

De sikrede kreditorene har nå tatt kontrollen over de syv fabrikkene til den norske industrigiganten. De har hyret inn tidligere toppsjef Sven Ombudstvedt som sin våpendrager.

En gruppe av Norske Skogs største sikrede kreditorer har nå tatt kontrollen over de syv fabrikkene til Norske Skog i Norge og utlandet, gjennom å ta kontrollen i datterselskapet Norske Skog AS. Det bekrefter Ombudstvedt.

Ombudstvedt gikk av som toppsjef før sommeren, men gjør nå comeback. Han begrunner kreditorenes frykt med den seneste tids driftsresultater og utviklingen i selskapets energikontrakter den siste tiden.

Gjennom å overta fabrikkene, sitter de sikrede kreditorene nå igjen med fabrikker som har vist at de går med overskudd. Aksjonærene i ASA-selskapet og kreditorene med usikret gjeld, sitter derimot igjen med lite.

– Glommen har ingen eierinteresser i Norsk Skog. Vi er tømmerleverandører og vil fortsatt levere i tråd med inngåtte avtaler, sier Glommens AD Gudmund Nordtun.

Les mer på e24