Vil fjerne flaskehals for Saugbrugs

Line Henriette Hjemdal (KrF) har en klar forventning om at det i budsjettet for 2018 ligger penger inn for å utbedre Stensbrua i Aremark.

Årlig transporteres det ca. 100.000 kubikkmeter tømmer over Stensbrua i Aremark.

Stensbrua hadde 56 tonn som tillatt totalvekt fram til 1. april 2017, men brua måtte skrives ned til 50 tonn da det viste seg at brukonstruksjonen ikke er dimensjonert for mer.

Innsparingspotensial på 750 vogntog i året

Normal lasstørrelse med 50 tonn totalvekt er 33 kubikkmeter. Normal lasstørrelse med 60 tonn totalvekt er 44 kubikkmeter. Med redusert lasstørrelse må det derfor kjøres 750 ekstra vogntog årlig for å få transportert det volumet som tradisjonelt har gått over brua.

Klar forventning

Line Henriette Hjemdal (KrF) sier til Halden Arbeiderblad at hun har en klar forventning om at det i budsjettet for 2018 ligger penger inn for å utbedre Stensbrua, da det er få andre samferdselsprosjekter som har så ekstremt god lønnsomhet, som gir et så målrettet bidrag til økt konkurransekraft for Saugbrugs, som vil bidrar til økt aktivitet i bygdene og bidrar til redusert klimagass utslipp ved at tømmerbilene kan kjøres med fulle last.

Det har vært tett dialog mellom Norges Skogeierforbund og Statens vegvesen om behovet for et eget program for utbedring av bruer.