Samferdselsministeren på Rudshøgda

Fv Linda Camilla Strømsod (Viken), Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister (FrP) , Erik Lahnstein (NSF), Tor Andre Johnsen (FrP), Benthe Løvenskiold (Norskog) og Jo Petter Grindstad (Glommen).

På gårsdagens miniseminar om Godspakke Innlandet kom det fram at det nå startes planlegging av ny tømmerterminal på Rudshøgda.

Godspakke Innlandet vil spare skognæringen for mer enn 50 millioner kroner i året og legger grunnlaget for hogst i områder det i dag ikke er økonomisk mulig å drive.

For å realisere tiltakene i Godspakke Innlandet så tidlig i NTP-perioden som mulig, er det viktig å komme raskt i gang med planlegging av de ulike tiltakene.

-Vi har derfor forhåpninger om at det stilles ytterligere midler til planlegging av tilsvingspor og elektrifisering av strekningen Hamar-Elverum-Kongsvinger, sier Jo Petter Grindstad.

Les mer i pressemeldingen fra Norges Skogeierforbund