Nytt tilbud til skogeiere om økonomisk rådgiving og bistand

Mikael Løken ser fram til samarbeidet med Glommen.

Glommen har inngått et samarbeid med Mikael Løken på Elverum. Han skal tilby en viktig tjeneste til skogeiere innenfor rådgiving på et bredt felt.

Glommen erfarer at dette er viktig å gå nøye gjennom de muligheter og fallgruver som finnes ved forhold knyttet til eierskifter (kjøp/salg/generasjonsskifte), skattespørsmål, råderettsinnskrenkninger og økonomisk planlegging.

– Jeg ser fram til samarbeidet med Glommen og ser daglig eksempler på at det kunne vært spart mye på å være føre var og be om råd og bistand tidlig. Har du spørsmål er det bare til å ta kontakt, enten direkte med meg eller via din skogbruksleder, sier Mikael Løken.

Tidligere styreleder

Mikael Løken kjenner både fagfeltet og Glommen godt, som styreleder fra 2006 til 2012 og gjennom mange års erfaring som daglig leder av eget regnskapsbyrå.

– Vi er svært fornøyd med å få med en så erfaren mann inn på et så viktig område for skogeierne. Vi vil også bruke Mikael til å bevisstgjøre våre skogbruksledere om hvilke muligheter som finnes. Og husk at første time er gratis for alle Glommens medlemmer, sier daglig leder Gudmund Nordtun.

Ordningen trådte i kraft 1. september. Mikael treffes på ml@okonomi.as / telefon 911 66 648.