Småviltjakta nærmer seg – gode utsikter i Hedmark på fjellet og i skogen

Glommen er opptatt av at verdiskapningen skal skje på grunneiers hånd og kjenner seg ikke igjen i den skremselspropagandaen som i disse valgtider presenteres fra noen om at Staten er det beste garantist for allmenhetens adgang til jakt- og fiskeressursene.

Det er plenty med gode jakttilbud hvis man er interessert. Og i all hovedsak til et prisnivå som er fullt ut overkommelig for folk flest.

Mange av andelseierne er jegere. Dessuten vil det for de litt større skogeierne ligge et potensiale for inntekter fra jaktutleie, guiding og husvære. Storviltjakta gir det største utbyttet, men etter ulvebestandens eksplosive vekst og manglende politiske handlekraft, dreies også fokuset mot småviltjaktas muligheter.

Gode takseringsresultater

En snau uke før jaktstart kommer den første offisielle rapporten om hvordan årets viltstamme er. Og det er gledelig lesing for Hedmark. Fra å stå på rødlista og være nærmest dommedagsdømt, kommer det nå takseringsresultatet på rype fra flere steder i Hedmarks som er nærmest «all time high». Særlig fra «det gyldne triangel» helt nord i Østerdalen, og fra områdene i Trysil meldes det om meget gode bestander av fugl. Det ser ut til å gjelde både rype og skogsfugl. De har fått fram store kull i år, understøttet av gode bestander av mus.

Det er også mye bær å høste fortsatt, tyttebæra lyser rødt fra tuer og lyng. Skulle det bli tid får en raske med seg noe bær til elg- eller reinsdyrsteika.

Vi ønsker alle våre andelseiere god jakt – ta i bruk også dette potensiale for å øke eiendommens arealverdi.