Svært bra halvårsresultat i Glommen

Glommen forbedret resultatet på driften med 2,6 millioner i første halvår sammenliknet med samme periode i fjor.

Glommen leverer i første halvår et svært godt resultat. Halvårsresultatet viser et driftsresultat på TNOK 6.709 (4.077) og et resultat etter finansposter på TNOK 32.703 (5.556).

– Det har vært god drift og høy aktivitet i hele Glommens geografi. Tømmeromsetningen økte med fem prosent sammenliknet med samme periode i fjor og vi har fortsatt svært høy aktivitet på planting og gjødsling. Utbytter og finansavkastning, herunder utbytte fra Moelven Industrier ASA, har bidratt til økningen i finansinntektene, sier Gudmund Nordtun.

Vurderer ny modell for medlemsutbytte

Glommens formål er å skape merverdier for sine eiere, tilby konkurransedyktige tømmerpriser og sikker avsetning for skogsråstoffet. Utbytte er en del av medlemsfordelene. De siste årene er det utbetalt en merpris for tømmer fra medlemmer, samt utbytte på eiernes andelskapital.

– Resultatet legger et godt grunnlag for medlemsutbytte. Vi mener at tiden er inne til å se på dagens utbyttemodell. Foreløpig er det for tidlig å si noe om form og størrelse, dette vil vi komme tilbake til, sier Gudmund Nordtun.