Miljøtilstanden i skogen blir stadig bedre

Til tross for at vi stadig får høre det motsatte fra miljøsiden viser NIBIOs registreringer at miljøtilstanden i den norske skogen blir stadig bedre.

Landsskogtakseringen oppsøker i alt 13.000 prøveflater hvert femte år. Dette danner grunnlaget for NIBIOs rapport. Nå er alle tallene fra siste fem-årsperiode analysert og resultatene viser at det har blitt stadig mer trær og tømmer i de norske skoger.

Tilvekst og miljøelementer øker

Registreringene viser at tilveksten i den norske skogen øker. Vi får stadig mer av de miljøelementene miljøsiden etterspør:  Mer gammel skog, mer død ved, mer kantsoner mot vassdrag og mer skog over 130 år.

– Vi driver et bærekraftig skogbruk i Norge og det skal vi være stolte av. Registreringene viser også at vi har ytterligere ressurser å bidra med i det grønne skiftet, uten at det vil redusere miljøtilstanden i skogen. Miljøsiden bør være mer opptatt av hvordan vi løser klimautfordringene, enn miljøtilstanden i skogen, sier Jo Petter Grindstad.

Les mer på www.nibio.no