Det er god klimapolitikk å bygge ut skognæringen

Norge har store skogressurser som vil råtne hvis ikke avvirkningen øker mye fra dagens nivå. Her ligger det store muligheter.

Skogen lagrer CO2 så lenge den vokser. Dersom den dør slippes dette CO2-lageret tilbake til atmosfæren. Oppgaven blir derfor å hindre at dette skjer. Derfor må skogen hugges i tide, skriver Leiv L. Nergaard i dette debattinnlegg i Aftenposten.

– Så enkelt kan det sies. Les debattinnlegget, det anbefales, sier skogsjef Per Skaare.

Til debattinnlegget i Aftenposten