Forbud mot å legge ut fôr og saltslikkesteiner til ville hjortedyr

CWD forskriften er endret med virkning fra 31. juli.

Chronic Wasting Disease (CWD), også kjent som skrantesjuke, er en dødelig hjortesykdom som ble oppdaget i Norge for første gang i april 2016. En midlertidig forskrift med tiltak for å hindre spredning av sykdommen ble fastsatt i juli 2016. Endringen innebærer at det nå er forbudt å legge ut fôr eller saltstein til hjortevilt i HELE LANDET. Forbudet gjelder også villsvin dersom hjortedyr benytter fôringsplassen.

Slik lyder forskriften:

§ 6. Forbud mot å legge ut fôr og slikkesteiner til ville hjortedyr

Det er forbudt å legge ut fôr og slikkesteiner til ville hjortedyr.

Mattilsynet kan likevel gi tillatelse til

a) kortvarig fôring i forbindelse med merkings- og forskningsprosjekter.

b) kortvarig nødfôring i områder der Chronic Wasting Disease ikke er påvist, dersom spesielle forhold forårsaker dyrevelferdsproblemer.

c) planmessig fôring i en begrenset periode av hensyn til trafikksikkerhet i områder der Chronic Wasting Disease ikke er påvist. Det må dokumenteres at andre relevante offentlige instanser har konkludert med at andre trafikksikkerhetstiltak ikke kan erstatte fôringen og at fôringen er nødvendig. Det må også dokumenteres at plan for nedtrapping av fôring er utarbeidet og at trekkruten dyrene bruker sannsynligvis ikke går gjennom områder der Chronic Wasting Disease er påvist.

Den som fôrer dyrene skal holde fôringsplassene under observasjon for å oppdage syke dyr.

Forbudet mot slikkesteiner gjelder kun for steiner som legges ut etter forskriftens ikrafttredelse.

Merk at det fortsatt kan søkes om foring av hjortevilt.

Til forskriften