Nyttig og god PEFC-revisjon

Intertek trekker fram Glommens erfarne og kompetente medarbeidere i sin revisjonsrapport.

I juni ble det gjennomført ekstern PEFC-revisjon i Glommen. Det svenske revisjonsselskapet Intertek står for gjennomføringen av årlige revisjoner. Revisjonen omfatter skogavvirkning og skogkultur etter prinsippene i Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk.

Gode tilbakemeldinger

I løpet av revisjonen ble virksomheten i region syd og region nord revidert. Dette i tillegg til revisjon av ledelsesfunksjoner ved hovedkontoret. Intertek trekker fram i sin rapport at Glommen har erfarne og kompetente medarbeidere med høyt engasjement for arbeidet.

Viktig å avdekke forbedringsområder

En viktig del av en revisjonen er å avdekke områder for forbedring. Det er gjennom revisjonen avdekket noen forbedringsbehov som gjelder aktiviteten vår i skogen. Intertek sier at vi bør øke innsatsen ytterligere for å forebygge terrengskader, samt å avklare regelverket knyttet til transport og lagring av drivstoff for skogsmaskiner.

– En slik revisjonen er nyttig for Glommen ved at det settes fokus på alle tre pilarene i PEFC skogstandard, økonomiske, økologiske og sosiale interesser. Dette hjelper oss til å systematisere arbeidet for å øke skogproduksjonen innenfor rammene av miljøhensyn og sosiale hensyn, sier kvalitets- og miljøsjef Torgrim Fjellstad.