Skogsamling for damene

Glommen inviterte damene til skogs for å se på en tynningsdrift i furuskog under den forrige temasamlingen i Elverum 1. og 2. april i år.

Organisasjonen Kvinner i Skogbruket inviterer til en skogfaglig samling i Stavanger første helgen i september.

Arrangementet starter med landsmøte på fredagen, og de påfølgende dagene blir det temakonferanse i byen og rundt i fylket.

Tema for samlingen er næringsutvikling, og det vil handle om innovative måter å utnytte skogressursene på. Konferansen er åpen for alle som ønsker å lære mer om skogbruk og kreativ næringsutvikling.

Mer om samlingen på www.bondebladet.no