Moelven Trysil får flomvoll

Har opplevd flom flere ganger i de siste årene.

Senest i vår ble Moelven Trysil rammet av flom da Trysilelva gikk over sine bredder, og nå er det endelig bestemt at det skal bygges flomvoll.

Arbeidet med å etablere vollen starter så fort som mulig, skriver Moelven i en pressemelding. Flomvollen vil bli på om lag 700-800meter på nord- og østsida av Moelven Trysil og Trysil Fjernvarme AS og vil koste rundt 30 millioner kroner. NVE vil stå for halvparten av kostnaden. Resterende blir i praksis dekket av Moelven Trysil og Trysil Fjernvarme. Moelven og Trysil Fjernvarme kjøper i samme anledning tomtene som ligger langs elva.

I tillegg til å sikre anleggene mot flom vil det også bli laget en fiskesti langs elva, som vil sikre allmenhetens frie ferdsel.

Viktig for Moelven

For Moelven Trysil som har opplevd flom flere ganger i de siste årene, er dette et veldig viktig tiltak.

– Det vil være med på å stabilisere driften, og redusere tap på råvarer, maskiner og utstyr, og i tillegg vil det være et viktig tiltak for helse, miljø og sikkerhet til våre ansatte, sier direktør Runar Pettersen i Moelven Trysil.

– Flomsikring umiddelbart positivt

Eiendoms- og forsikringsansvarlig Erik Weisser-Svendsen i Moelven Industrier ASA sier at flomsikringen vil være en positiv sak for Moelvens forsikringsgivere.

– Vi har dessverre sett at det har vært flom tre av de fire siste årene, noe som har hatt en direkte påvirkning på vårt anlegg i Trysil. Dette håper vi nå vi får slutt på, noe våre forsikringsgivere vil se positivt på sier Erik Weisser-Svendsen.

Byggestart snarlig

Om alt går etter planen vil byggestart bli så snarlig som mulig. Målet er å ha flomvollen klar for å sikre eventuell vårflom i 2018.

Kilde: Treindustrien

Foto: Runar Pettersen