Prisreguleringen for skog er opphevet

Priskontrollen ved salg av rene skogeiendommer er opphevet med virkning fra 1. juli 2017.

Vi har tidligere omtalt endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven. Landbruks- og matdepartementet har kommet med et rundskriv som beskriver endringene og når de trer i kraft.

– Dette har skognæringen ønsket i lang tid. Glommen er godt fornøyd med at prisreguleringen for rene skogeiendommer er opphevet, sier næringspolitisk rådgiver Lars Ole Rundfloen.

Mer informasjon om saken finner du her