Hekking høyt og lavt i Elverum

Lokal ornitolog Robert Hult befarte området sammen med grunneier og kunne ganske raskt konstatere at det her var snakk om fjellvåk. På bakken lå et rede med fire kyllinger.

I forbindelse med planlegging av en av høstens mange skogsdrifter oppdaget skogbruksleder Edward Johannessen det han først antok var hønsehauk.

– Hønsehauken har etter hvert blitt et vanlig syn i Elverumsskogene, forteller Edward. – Når vi oppdager hønsehauk, eller andre hensynkrevende fugler i hekketiden, er det å finne redet en viktig oppgave. Da kan vi holde nødvendig avstand til redet og hensynta det på best mulig måte.

Hekker på bakken

I dette tilfellet klarte imidlertid ikke Edward å finne noe rede uansett hvor nøye han studerte trekronene i området. Han tok da kontakt med ornitolog Trond Berg for å diskutere saken. Ut fra Edward sin beskrivelse av fuglene, ble Trond skeptisk til om dette var hønsehauk. Antakelig er det fjellvåk det er snakk om, kunne Trond fortelle. Den hekker ofte på bakken. Det kunne være årsaken til at Edward ikke klarte å finne noe rede i trærne i området.

Trond Berg tok så kontakt med Robert Hult, som har stor erfaring med å kartlegge hekkeplasser. Robert befarte området sammen med grunneier og kunne ganske raskt konstatere at det her var snakk om nettopp fjellvåk. På bakken lå et rede med fire kyllinger.

Ingen fare for kyllingene

Fordi området først skal avvirkes til høsten, er det ingen fare med akkurat disse kyllingene, forteller Edward.

Imidlertid påpeker Robert Hult at nettopp slike biotoper som denne er typiske hekkebiotoper for fjellvåken og at senere hekkinger godt kan bli lagt til samme område.

– Dette tar vi hensyn til så langt det lar seg gjøre når vi planlegger hogst i området, forteller Edward. – Som regel er det uproblematisk å få grunneier til å ta hensyn til slike lokaliteter, så lenge han er kjent med at det finnes forekomster av spesielle arter. For ordens skyld så er fjellvåken karakterisert som Livskraftig (LC) på Rødlista.

Takk til lokale ornitologer

–  Man blir aldri utlært som skogbruker, konkluderer Edward Johannessen. – Det at rovfugl hekker på bakken i skogsområder, har jeg ikke oppdaget tidligere. Vi er stort sett vant med å se etter store «kvisthauger» oppe i trekronene. Uansett er vi enda en gang takknemlige for bistand fra kompetente lokale ornitologer. Det at vi har slike ressurspersoner å be om hjelp er av stor betydning for både skogbruket og miljøet, avslutter han.

Fjellvåk. Foto: Stig Frode Olsen