Maskinførere og ansatte fikk faglig påfyll

Ansatte og maskinførere fikk prøve seg som tømmermålere.

I overkant av 50 maskinførere samt ansatte i Glommens region syd medvirket på fagdag sammen med Norsk Virkesmåling (NVM) i forrige uke.

Det var måling av tømmer og sagtømmerreglement som stod på agendaen. Dagen besto av to bolker, en på tømmerterminalen på Norsenga og den andre i felt.

Fotomåling

På Norsengaterminalen gikk samtlige deltakere gjennom to prøvelass med massevirke. Deretter orienterte regionleder Inge Sveen i NVM om fotomåling, gjennomgang av reglementet for massevirke og gjengangere på vrak sett fra deres side.

Det er noen år siden tømmeret ble målt manuelt. Nå trenger ikke målerne å være i nærheten av tømmeret. Tømmerbilene som triller inn på Norsenga, parkerer foran kameraene som fotograferer lasten. Tømmermåleren godkjenner så bildene og informasjonen og sjåføren kjøre videre og levere lasten.

Best mulig virkesutnyttelse

Andre del av fagdagen foregikk i felt. Regionleder Per Arne Lien orienterte om sagtømmerreglementet med utgangspunkt i opparbeidet virke. Videre ble flere heltrestammer manuelt aptert med fokus på størst mulig virkesutnyttelse ut fra de virkesfeilene som ble registrert.

– Det handler hele tiden om optimal virkesutnyttelse. Det er små marginer og erfaringsutveksling er et selvstendig poeng. Tømmermåling og tømmerreglement er kjent stoff for denne gruppa, men vi ser at det nyttig å friske opp kunnskapen og ikke minst å komme sammen for å diskutere temaet, sier Glommens virkescontroller Eirik Nygaard.

Her gjennomgås sagtømmerreglementet i felt.
Fra terminalen på Norsenga og måling av to prøvelass med massevirke.