To millioner kroner ekstra til skogsveger i Hedmark

– Det er fint at vi nå har blitt hørt, når sentrale myndigheter nå øker bidraget til skogbilvegnettet i fylket vårt. Foto: Tore Holaker.

Landbruksdirektoratet har nylig fordelt 12 millioner kroner ekstra tilskudd til skogsveger. Av dette fikk Hedmark 2 millioner kroner.

I sum har Hedmark fått tildelt ei tilskuddsramme til veg på 13 millioner kroner i 2017. Det er 10 prosent av det som er tilgjengelig. Andelen som Hedmark tildeles har økt de siste årene. Tilskuddet er en viktig del av finansieringen av bygging og ombygging av skogsbilveg.

Det har vært økende aktivitet innen ombygging og bygging av skogsbilveger over noen år nå, men det faktiske behovet er større. Landbruksminister Jon Georg Dale besøkte Vestmo tømmerterminal i Elverum for en tid tilbake. Her så statsråden med egne øyne knutepunktet for Norges største tømmerflyt, og fikk fortalt hvor viktig skogbrukets infrastruktur med veg og jernbane var for skogfylket Hedmark.

– Det er fint at vi nå har blitt hørt, når sentrale myndigheter nå øker bidraget til skogbilvegnettet i fylket vårt, sier fylkesmann Sigbjørn Johnsen.

Hedmark gjennomførte en tilstandsregistrering av skogsbilvegene i 2015, og registrerte at det er store behov for ombygging av skogsbilvegnettet. Rapporten viser også at vedlikeholdsbehovet er stort.

– De økonomiske rammene for å gjøre noe med skogsvegene er gode nå, så enda flere burde benytte de mulighetene som vi har for tida, sier Tore Holaker hos fylkesmannen.

Her leser du mer om saken