125 deltakere på årets Skogsymposium

Symposiumsjef Sverre Holm konstaterer at behovet for ungskogpleie er stort og at det er økende som en naturlig konsekvens av at avvirkningen har økt over tid.

Årets skogsymposium satte søkelyset på ungskogpleie – er vi på skiva eller håpløst etter?

Ekspertise fra Sverige og Norge var invitert til å dele sine erfaringer på skogsymposiet som i år tok for seg alle tenkelige sider ved temaet ungskogpleie, herunder økonomi, framtidig virkesverdi og en innlagt befaring i felt. Godt kvalifiserte fagfolk fra NIBIO, Skogavdelingen hos Fylkesmannen, Skogforsk i Sverige og Glommen deltok som foredragsholdere.

– Temaet ble valgt på bakgrunn av en spørreundersøkelse sendt fjorårets furusymposiumdeltakere. Temaet er høyst aktuelt, behovet for ungskogpleie er stort og det er økende som en naturlig konsekvens av at avvirkningen har økt over tid, sier symposiumsjef Sverre Holm.

Enkelte forskjeller mellom Norge og Sverige

Riktig pleie av ungskogen gir høyere verdiproduksjon og bedre økonomi. En ny standard for Innlandet forteller hvordan det bør gjøres. Bak den nye standarden står forskningsmiljøer sammen med norsk fagekspertise.

– Veldig forenklet kan vi si at ungskogpleien gjennomføres for å få kontroll på løvoppslaget, nettopp fordi det er produksjonsdempende å ha mye løv i skogen, sier Holm.

Svensk og norsk forskning er i hovedsak samstemte og enige om standarden, bortsett fra når det gjelder tettheten på gjenstående skog etter at ungskogpleien er gjennomført.

– Det er bare å konstatere at vi på norsk og svensk side er uenige. Her hjemme vil vi gjerne ha en høyere tetthet enn hos vår nabo i øst. Hvorfor det er slik fikk vi ingen god forklaring på, sier Holm.

Fornøyde deltakere

Symposiet var inndelt i to bolker, faginnleggene ble holdt inne på Osvang, etterfulgt av befaring i felt. Her ble deltakerne delt inn i grupper med oppgave å vurdere resultatet av tidligere gjennomførte foryngelsestiltak i to bestand, et blandingsbestand og et rent granbestand. Gjennomgangen i plenum viste at forslagene til tiltak var ganske så sprikende, men som den svenske representanten fra Södra sa;

– Dette hadde gått bra hvis det bare hadde vært markberedt og plantet med Södraplanter!

Svært mange positive tilbakemeldinger tyder på at deltakerne var fornøyd med alt fra foredragene og fagturen i felt, til middag og busstransport.

– Nå skal vi evaluere årets symposium, før vi går i gang med å planlegge det neste. Å treffe på tema er forutsetningen for den høye deltakelsen, derfor gjentar vi oppfordringen om å komme med ønsker til tema for neste års symposium, sier Sverre Holm.

Deltakerne ble delt inn i grupper for feltbefaring. Her er gruppa som ble ledet av regionsjef Håkon Skaraberget (delvis skjult midt på bildet).
Symposiet var inndelt i to bolker, faginnleggene ble holdt på Osvang i Nordre Osen.
Kjell Skaraberget er godt fornøyd med dagen.