Får 300 000 kr til utvikling av ny røntgenteknologi

Dette er maskinen som skal titte inn i tømmerstokken. Foto Moelven

Innovasjon Norge gir 300 000 kroner i støtte til Moelven Profil i Grue.

Pengene skal gå til utvikling av ny røntgenteknologi som skal gi bedre holdbarhet og mer stabile leveranser av råstoff.

Første i landet

Moelven Profil blir de første i Norge til å ta i bruk denne teknologien, og Innovasjon Norge understreker at de ved å gi støtte bidrar til en viktig modernisering av norsk treindustri.

– Å styrke konkurranseevnen til industribedrifter innenfor tremekanisk sektor er et satsingsområde for Innovasjon Norge. Særlig ønsker vi å forbedre og effektivisere produksjon, optimalisere ressursbruk og forbedre rutiner både i produksjon og for bedrifter for øvrig. Bedre kunnskap om kjernevedandel i tømmer kan gi en betydelig innsparing i produksjonsprosessen og sluttproduktet vil få mer stabil kvalitet, sier Sigridur Thormodsdottir, leder for bioøkonomi i Innovasjon Norge til regjeringen.no.

Skjærer stokkene mer effektivt

Teknologien er en såkalt kjernved-detektor. Det består av et røntgensystem som brukes for å se hva tømmerstokkene består av. På denne måten vil bedriften kunne skjære stokkene mer effektivt.

– Norge trenger mer effektiv, lønnsom og bærekraftig bruk av bioråvarer. Vi må utvikle nye produkter som er av bedre kvalitet og som sikrer arbeidsplasser. Denne teknologien kan være med på å gjøre nettopp dette, sier næringsminister Monica Mæland.

Naturlig impregnert

Målet med teknologien er å ta ut bedre kvalitet av veden og et ytteremne med størst mulig andel kjerneved. Kjerneved er naturens egen impregnering og meget miljøvennlig og vil gi bedre holdbarhet mot fukt og råte. Dette gir bedriften større tilgang på råstoff til produksjon av kjernevedprodukter. De senere årene har etterspørselen av emner med kjerneved økt.

– Glommen har lange tradisjoner for å levere tømmer med høy andel kjerneved til enkelte sagbruk. Over alt i Norge står det flere hundre år gamle bygg i naturlig impregnerte materialer. Miljøvennlig og holdbart råstoff som gir positiv oppmerksomhet til skogbruket, sier Glommens spesialtømmerspesialist Tom Kristiansen.

(Kilder: regjeringen.no og glomdalen.no)