Glommen søker to nye skogbruksledere

Glommen ansetter to nye skogbruksleder i Østfold og Akershus.

De nye skogbrukslederne vil bli tilknyttet hver sin region i Glommen. Én vil få deler av Akershus, Østfold og den «gamle» Havass-geografien som sitt arbeidsområde, mens én vil dekke den søndre delen av Hedmark og den nordlige delen av Akershus.

– Vi ønsker å øke vår tilstedeværelse i denne geografien. Dette området er viktig for oss, sier skogsjef Per Skaare.

Potensial for mer virke og mer skogproduksjon

– Det er et stort potensial i området – både for å ta ut mer virke og intensivere skogproduksjonen. Spesielt skogproduksjonen er arbeidsintensivt og vil kreve høyere bemanning. Vårt hovedfokus er å gi skogeierne de beste rådene og den beste kundeopplevelsen, sier skogsjef Per Skaare.