Hjelp oss med å ta vare på granas genressurser

Nå kan skogeierne være med og ta vare på de genetiske ressursene fra det tidligere plusstreutvalget.

Grankongler (Picea abies).

Gjennom prosjektet «Etablering av bevaringsbestand for genressurser hos gran» ønsker Norsk genressurssenter og Skogfrøverket, i samarbeid med Glommen, Mjøsen og Fylkesmannen i Hedmark å lokalisere plantefelt i skogen som består av materiale fra det opprinnelige plusstreutvalget.

Er ute etter frø fra det opprinnelig plusstreutvalget
Plusstreutvalget var starten på planteforedlingen i Norge på 1950-tallet. Plusstrærne ble valgt ut over store geografiske områder, på bakgrunn av god vekst og vitalitet. Dette er grunnlaget for foredlingspopulasjonen vi har i dag, som gir frø i frøplantasjene. Prosjektet ønsker å lokalisere plantefelt i skogen som består av materiale fra det opprinnelige plusstreutvalget. Dette er bestand som kan være plantet fra midten av 80-tallet fram til 2010 med planter fra frøplantasjene Drogseth, Hallen, Romedal, Svenneby, Hveem, Kaupanger og Opsahl. Dette er et godt materiale, som vi har mye kunnskap om og kan få god bruk for på et senere tidspunkt. Du kan fortsatt behandle bestandene som planlagt, men det kan være aktuelt i framtidens foredlingsarbeide å sanke frø her.

– Vi ønsker kontakt med skogeiere som har plantefelt på 30 dekar eller mer av de nevnte proveniensene, plantet mellom 1985 og 2010. Kan du hjelpe oss, spør Jo Petter Grindstad.

Kontakt:
Mjøsen Skog, v/Anne Guri Kløvstad, agk@mjosen.no, 901 23 883
Glommen Skog, v/Jo Petter Grindstad, jpg@glommen.no, 957 59 440
Fylkesmannen i Hedmark, v/Torfinn Kringlebotn, fmhetkr@fylkesmannen.no, 909 83 308

Les mer om hvordan vi vil gå fram for å samle inn genmaterialet