Åpner for uttak av Slettåsflokken

På dagens møte i Rovviltnemndene for Hedmark (region 5) og Oslo, Akershus og Østfold (region 4) ble det vedtatt å åpne for lisensjakt også på Slettåsflokken i tillegg til sekretariatets forslag om uttak av Osdals- og Julussarevirene.

I tillegg til dette ble det vedtatt å åpne for lisensfelling av inntil 12 ulver utenfor etablerte ulverevir.

– At nemnda vedtok uttak av Slettåsflokken er bra, selv om vi i utgangspunktet kunne ha ønsket oss uttak av flere. Vi er fornøyde med at det dermed åpnes for lisensjakt innenfor ulvesonen, slik Stortinget la opp til under behandlingen av forslaget til endring av naturmangfoldloven i vår, sier Jo Petter Grindstad.

Flertallet i rovviltnemndene fulgte dermed Stortingets presisering om at det, når bestandsmålet er nådd, skal åpnes for lisensjakt også innenfor ulvesonen.

Skogeierforbudet fulgte raskt opp med en pressemelding:

Følger opp Stortingets ulvepolitikk.

– Det er gledelig at det er fattet vedtak om uttak av ulv både innenfor og utenfor ulvesonen, og viktig at rovviltnemdene som Stortinget understreker at det også skal tas bredere «distriktspolitiske hensyn» i forvaltningen av ulv, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund Erik Lahnstein.

– Saken er grundig faglig og juridisk belyst det siste halve året. Vi forventer derfor at Klima- og miljøverndepartementet vil behandle eventuelle klager på rovviltnemdenes vedtak i god tid før jakten starter, sier Lahnstein.

Rovviltnemndene vedtok 26. juni felling av 12 ulver utenfor ulvesonen i Hedmark. Det ble også vedtatt at hele Osdalsflokken, Julussaflokken og Slettåsflokken på til sammen inntil 24 dyr kan tas ut. Slettåsflokken er den eneste som i sin helhet ligger innenfor ulvesonen. Slettåsflokken har vært spesielt nærgående og en stor belastning for lokalbefolkningen.

Norges Skogeierforbund mener det er rom for et noe større uttak innenfor bestandsmålet, men er fornøyd med at rovviltnemdene nok en gang stadfester at vi skal ha en aktiv forvaltning av ulv, også innenfor ulvesonen i tråd med Stortingets vedtak.