– Skoggjødsling er et av de mest lønnsomme tiltakene skogeier iverksetter

– Gjødslingen av 600 dekar gir to kubikk ekstra tilvekst i løpet av ti år og 1 200 kubikk ekstra ved avvirkning, i tillegg kommer den positive klimaeffekten, sier Ivar Stuve til skogeier Øystein Mørk (t.v.). Foto: Anders Sandbu

Bondebladet var på plass da Glommen arrangerte fagdag med gjødsling som tema i Spydeberg forrige uke. Gjødslingen ble utført “live” på 580 dekar skog tilhørende Øystein Mørk på gården Mørk Nordre.

Mørk er en av mange skogeiere som har fått øynene opp for skoggjødsling. Gjødslingen ble utført av selskapet Pegasus Helicopter i samarbeid med Glommen.

– Dette er første gang jeg får skogen gjødslet. Min motivasjon er å få mer ut av skogen min. I tillegg har det en klimaeffekt ved at man binder mer CO2. Da er det en vinn-vinn-situasjon, sier Øystein Mørk til Bondebladet.

Skoggjødsling er lønnsomt for alle

– Vi vet at skog er motoren i CO2-bindingen, i tillegg binder gjødslet skog enda mer. Hos Øystein Mørk gjødsler vi nærmere 600 dekar skog, og det gjør at han hvert år kan binde karbon fra 70 biler som kjører en normal årlig gjennomsnittsdistanse. Skoggjødsling er lønnsomt for alle, sier organisasjonssjef Ivar Stuve.

Hele artikkelen leser du her (pdf)

Se videosnutt fra gjødslingen Helkoptergjødsling Mørk