Gode priser på gran sagtømmer

Trelastmarkedet preges av god etterspørsel, først og fremst av gran.

Ser vi på statistikken er prisutviklingen for eksport av trelast ut fra Sverige tilnærmet flat i 1. kvartal 2017, men Svenske sagbruk forventer en økning i eksportprisene framover. Som nok er grunnen til at sagtømmerprisene på gran i både Norge og Sverige har fått et løft, selvsagt sammen med behovet for å sikre påfyll av råvare.

Den sterke etterspørselen av gran sagtømmer har gitt en betydelig prisøkning fra 1. mai. og er på et høyt nivå sammenlignet med de senere årene.

– Det er hyggelig å registrere den positive prisutviklingen. Vi mener at det er god grunn til å hogge gran nå, og at det vil være usikkert å vente, sier markedssjef Håkon Bakken.

Kontakt din lokale skogbruksleder for et godt tilbud.