Glommen og Høland entreprenør bygger om Hølvannveien i Hemnes, Akershus

Christoffer Burås har her gode masser å jobbe med.

Den gamle veien var svak med et veilegeme bestående av mye finstoff og grøfter som var for dårlige til å lede bort vannet. Løsningen ble sprengstoff!

Hard sprenging har gitt mye brukbar masse som brukes som forsterkningslag. Grøvre masser brukes til utfylling og kantforsterkning og sørger for at vannet vil renne bra i grøfta.

God snuplass

Veien avsluttes i en snuplass med diameter 26 meter. Denne størrelsen på snuplassen gjør at tømmerbil med lass kan snu uten problemer, det samme gjelder for transportbilen som frakter skogsmaskina til og fra skogen.

Prosjektet avsluttes med en skogdag

Sprenging og grovplanering ble gjort i fjor høst. Veien skal komprimeres og gruses nå i juni. Det vil bli arrangert en skogdag, slik at interesserte får være med på avslutningen av prosjektet.

Har dere veier som trenger opprusting, hjelper vi gjerne. Kontakt Bjarne Sand, bsa@glommen.no | tlf. 90680799.

Veien avsluttes i en snuplass med diameter 26 meter.