Vil vokse trehus inn i himmelen

konjunkturbarometeret
Fra venstre Yngve Holth Glommen, Rune Abrahamsen Moelven Limtre, Thomas Vaarlund Hunton Fiber og Terje Strand Woodcon.

Dette er fire av Innlandets frontfigurer for verdiskapning fra skogen. Innlandet er allerede verdensledende på høyhus i tre, og nå skal frontfigurene samarbeide for å nå nye mål fram mot 2030.

Hvordan skal det grønne skiftet løfte skogrelatert næringsliv til nye høyder i Innlandet innen 2030? Flere høyhus i tre og mer samarbeid, svarer de fire frontfigurene for verdiskapning fra skogen i Innlandet.

– Det finnes mange nye planer for hvordan det grønne skiftet og skogen kan bidra positivt til Innlandet. Vårt prosjekt for omdanning av trevirke til dyrefor er et av disse. Selv om jeg støtter innovasjon og nytenkning rundt hva trevirke kan brukes til, har jeg størst tro på en videreutvikling av den tremekaniske industrien og den trebaserte byggenæringen i Innlandet. Det er lettere å bli bedre der man er best fra før, sier daglig leder Yngve Holth i Glommen til Sparebanken Hedmarks konjunkturbarometer.

Hedmark hadde i fjor flest ansatte i Norge innen tremekanisk industri med 1913 sysselsatte, mens Oppland ligger på fjerdeplass med 1080 sysselsatte. Den største arbeidsgiveren er Moelven Industrier med en årlig konsernomsetning på rundt ti milliarder, hvorav størsteparten er fra datterselskaper utenfor Innlandet. Moelven Industrier hadde i første halvår sitt beste resultat siden 2007, som var under oppturen før finanskrisen.

Artikkelen på www.konjunturbarometer1.no leser du her

Om Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret for Innlandet er en kunnskapsdatabase om utviklingen i Innlandet. I 2016 er den utarbeidet av Sparebanken Hedmark og Samfunnsøkonomisk analyse.