Seminar om skrantesjuke – hva vet vi og hva vet vi ikke?

Skrantesjuke – CWD (Chronic Wasting Disease) – har opptatt mange hjortevilt jegere i høst. Sykdommen er ny i Norge, og vi har  lite kjennskap til den og konsekvensene av den.

Norges miljø- og biovitenskaplige universitet, Veterinærinstituttet, Mattilsynet og Norges Forskningsråd arrangerte derfor et seminar den 17. november for å oppsummere hva vi vet og ikke minst – hva vi ikke vet.

Både norske og internasjonale forskere og forvaltere var invitert som foredragsholdere til seminaret.

Her er vår oppsummering.