Godspakke Innlandet styrker skog- og trenæringen

roger-kormeseth-jernbaneverket-foto-berit-sanness
Spesialrådgiver Roger Kormeseth i Jernbaneverket viste fram planer for ny terminal på Hauerseter og utvidelse eller flytting av terminalen i Kongsvinger. Foto: Berit Sanness

Mandag var aktører fra skog- og trenæringen og flere politikere samlet på Rudshøgda til seminar om en helhetlig godspakke for Innlandet.

Blant annet var Jernbaneverket på plass for å fortelle om hva som ligger inne i deres godspakke for Røros- og Solørbanen.

Spesialrådgiver Roger Kormeseth i Jernbaneverket la fram det de hadde planlagt for Innlandet. For skognæringen legges det blant annet opp til en ny tømmerterminal på Rudshøgda.

– Gods på bane er framtidsrettet, sier Kormeseth.

I tillegg til terminalen på Rudshøgda planlegges det også ny terminal på Hauerseter og utvidelse eller flytting av terminalen i Kongsvinger. Samtidig planlegges det elektrifisering av Røros- og Solørbanen fra Hamar til Elverum og Kongsvinger.

Det jobbes også for tilsvinger på jernbanen i Hamar, Elverum og Kongsvinger, slik at godstogene slipper å kjøre inn på stasjonene for å snu.

Penger å spare

Dag Skjølaas i Norges Skogeierforbund la fram sine beregninger på hvor mye skognæringen kan spare på tiltakene i godspakken.

– Samlet vil det være snakk om 40 millioner kroner spart hvert år. I tillegg kommer store summer i økt verdiskapning. Elektrifisering av Røros- og Solørbanen vil gi 20 millioner i innsparing. Ny terminal på Rudshøgda vil gi en innsparing på 40 millioner årlig.

– Elektrifisering Kongsvinger – Elverum – Hamar vil ha stor betydning for skognæringen i Hedmark og Oppland. I dagens situasjon og ved den kommende rulleringen av Nasjonal Transportplan 2018-2029 er elektrifisering av denne strekningen det vi kan forvente å få realisert, sier Jo Petter Grindstad. – Etter Glommens syn er det avgjørende også å elektrifiserer resten av Rørosbanen, Elverum – Støren for virkelig å nå målsettingen om økt andel av gods på bane fra Midt- og Nord Norge.

Les mer på www.h-a.no

miniseminar-godspakke-innlandet-foto-berit-sanness
Aktører fra skog- og trenæringen og flere politikere var samlet på Rudshøgda til seminar om en helhetlig godspakke for Innlandet. Glommen var representert ved Lars Ole Rundfloen. Foto: Berit Sanness