High tech langt til skogs i Rømskog

Glommen er sammen med flere aktører innenfor landbruket i Østfold, i gang med å produsere en reklamefilm som skal skape goodwill for næringen.

Oppdraget er satt bort til en profesjonell og erfaren aktør med lokal forankring. Skogbruket er en viktig næring i Østfold. Årlig avvirkes 750.000 kubikkmeter med Glommen som største aktør og med stor og tung treforedlingsindustri som Borregaard, anerkjent suksessbedrift i Sarpsborg, og Norske Skog Saugbrugs i Halden.

Det ble gjort opptak i skogene i Rømskog forrige uke i nydelig høstvær og med mye pent tømmer i omløp. Skogsentreprenør Jan Birger Holth og hans mannskap demonstrerte topp teknologisk utstyr og presisjon og det ble filmet både inne i hogstmaskinen og ikke minst fra lufta via drone. Høydepunktet var nok da dronen fanget inn både hogger, lassbærer og en tømmerbil som raskt og effektivt ble fullesset på kort tid. En ypperlig demonstrasjon på logistikk og flyt i fra stubbe til industri. Det skadet heller ikke at det like etter fløy en tilsynelatende lykkelig tiur tvers over utkjøringsveien.

Filmen skal være ferdigstilt i løpet av året og vil bli publisert på ulike sosiale medier, Glommens nettsider og til alle aktører.

dronebilde-hogst
Dronen har fanget inn både hogger, lassbærer og en tømmerbil som raskt og effektivt ble fullesset på kort tid.