13. september – skogdag med tema vei i Stor-Elvdal

nils-strand2Velkommen til skogdag tirsdag 13. september kl. 15.00 på Strand i Stor-Elvdal.

Veien blir skiltet fra avkjøring Fv 606 ca. 19 km nord for Rena, 1,5 km nord for Steinvik.

Vi serverer enkel varmrett og kaffe i gapahuken.

STRANDKJØLVEIEN I STOR-ELVDAL ER DET STØRSTE SKOGSBILVEIPROSJEKTET I HEDMARK DETTE ÅRET.

Etter mange års diskusjoner ble prosjektet endelig realisert. Vi inviterer dere til en trivelig ettermiddag med befaring og fagprat. Hvordan prosjektet er finansiert med statsbidrag og skogfond med skattefordel. Dere blir overrasket over hvor liten skogeiernes egenandel faktisk er.

Sentrale personer i prosjektet forteller dere hvordan grunneierne endelig ble enige om å bygge veien, hvordan den er bygd og hva den kostet.

Selvfølgelig får du møte din skogbruksleder og kan gjøre avtaler med han.