– Interessant og utfordrende

Espen Carlsen (44) begynte som skogbruksleder i region Havass 1. september. Han vil primært jobbe i indre Østfold og Follo, med kontoradresse på Slitu.

Vår nyansatte skogbruksleder startet karrieren som Østfolds fylkessekretær i Norges jeger- og fiskerforbund rett etter studiene, før han begynte som rådgiver for skog- og viltsaker i Eidsberg og Trøgstad kommuner i 2008. Nå bytter han ut offentlig forvaltning med privat virksomhet og tjenestesalg.

–  Jeg har sett fram til å begynne som skogbruksleder i Glommen. Det er interessant og utfordrende og jeg mener det skal passe godt i forhold til min kompetanse, mine interesser og det jeg kan bidra med. Oppgavene innen det offentlig er i stor grad knyttet til skogfondsoppfølging, skogsveier, VSOP oppfølging, befaringer og kontroll for å nevne noe, områder som skogbrukslederne også er i inngrep med, sier han.

Stort nettverk 

– Som skogbruksansvarlig var jeg i tett dialog med skogeiere, fylkesmannen og næringen i regionen, i stor grad det samme nettverket du har som skogbruksleder. Nå ser jeg ser fram til å komme i kontakt med skogeierne og bruke min praktiske skogbrukskunnskap i skogen, sier han.

Skogfag og pedagogikk

Espen Carlsen er utdannet høyskolekandidat i skogbruk på høyskolen i Hedmark (HIH) avd. Evenstad og har et påbygningsstudium i organisasjon og ledelse på HIH avd. Rena, samt en praktisk pedagogisk utdanning fra høyskolen i Østfold. Han er oppvokst og bosatt i Eidsberg, med kona og de tre barna på 10, 12 og 14 år.

– Fritiden bruker jeg selvfølgelig på familien og mine jakthunder. I hundegården står det en harehund og to settere, sier han.