Se opp for hjortedyr som skranter

Vi er mange som bekymrer oss for situasjonen rundt Skrantesjuke – Chronic Wasting Disease. Det er godt å se at det tas grep fra offentlige myndigheter, samtidig er det et stort informasjonsbehov også til grunneiere og jegere.

Mattilsynets hjemmeside vil det legges ut oppdatert informasjon eter hvert som man får mer kunnskap om sykdommen. Mattilsynet har også lagt ut informasjon direkte rettet mot jegere. Her er det beskrevet hvordan jaktlagene bør opptre for å hindre ytterligere spredning av Skrantesyke. Informasjonen her vil også oppdateres framover mot og under jakta.

Ikke påvist i Glommens område

For Hedmark sin del er det slik at det vil bli tatt prøver fra elg felt de første åtte jaktdagene i Åsnes og Våler. Videre skal det tas prøver av fallvilt, elg, hjort, rein og rådyr. Dette er iverksatt i både Oslo/Akershus, Østfold og Hedmark, men ikke i riktig alle kommuner enda.

Det vil også bli tatt prøver av dyr levert viltmottak i alle fylkene.

Hjorteviltregisteret er det opprettet en egen «Helsefane» der det etter hvert vil komme oppdatert informasjon om prøveresultatene tatt av hjorteviltet.

Per i dag er det ikke påvist Skrantesjuke på prøver tatt i Hedmark, Østfold eller Oslo/Akershus.

Vi oppfordrer grunneiere og jegere til å følge med på informasjon som vil komme på de over nevnte nettsidene.

Glommen vil også holde sine sider oppdatert med nyttig informasjon til jegere og grunneiere.