På lørdag smeller det!

Ved siden av storviltjakta gir også småviltjakta et grunnlag for verdiskapning på grunneiers hånd.

Ved siden av selve jaktleia kommer opphold i husvære, innkjøp av diverse utstyr, mat og drikke og i noen tilfeller vil det også være behov for guiding og kyndig veiledning av lokale kjentfolk.

Lørdag går startskuddet for årets småviltjakt og av de omtrent 100.000 småviltjegerne som skal av sted, skytes det i alt opp mot 50.000 skogsfugl i et normalår. Etter fjorårets elendige produksjon både av rype og skogsfugl er det desto mer gledelig at årets klekking har gått til dels meget bra og årets takseringsresultater både i skog og på fjell i Sør-Norge viser oppløftende tall. Tallene finner du her 

I Sverige «tjuvstarter» jegerne med oppstart 25. august og det meldes om gode forekomster av skogsfugl i grensetraktene mot «Glommen-land».

Dette ser lovende ut og grunneierne kan se fram til fornøyde jegere som igjen gir grunnlag for en verdiskapning basert på målbevisst og god arealutnyttelse.

Glommen ønsker alle en god jakt!