Tynning i fokus

Skogdag Vøien430 interesserte skogbrukere deltok på Glommens skogkveld i Fenstad forrige uke. Haagen Blakstad på Vøyen Gård skal gjennomføre en tynningsdrift på sin eiendom, og stilte areal til disposisjon for temakvelden.

Først på programmet sto en kort presentasjon av Glommens avdeling på Romerike ved skogbruksleder Håkon Skaraberget, og videre presenterte vår nye skogbruksleder Mads Wiel seg for deltakerne.

Høyere volum

Den faglige delen ble ledet av regionsjef Sverre Holm, som tok deltakerne gjennom skogens alle hogstklasser fra hogstklasse 1 til 5 på en god G17 bonitet. Holm henviste til produksjonstabellene, og kunne opplyse forsamlingen om at riktig skjøttet granskog kan gi opptil 50 kubikkmeter pr dekar ved hogstmodenhetsalder.

Entreprenøren er nøkkelen

Videre gikk Holm gjennom de viktigste tommelfingerreglene, og listet opp den aller viktigtste: Entreprenøren. Et annet moment som ble belyst var også tidspunktet for inngrepet samt kronelengder og råteproblematikk.

Neste post på programmet var relaskopmålinger, da alle deltakerne fikk utdelt relaskop og tynningsdiagrammer. Og etter diskusjoner så vi at det utplukkede området for kvelden lå i øvre sjikt for hva som bør tynnes.

Siste del av temakvelden ble viet til entreprenørens rolle i tynningen, og utførende entreprenør HF Anlegg & Skog presenterte sin bedrift bestående av tre hogstlag med base i Setskog. Til sist ble den nye Komatsu tynningsmaskinen demonstrert i tynningsbestandet.

Skogdag Vøien Skogdag Vøien2 Skogdag Vøien5 Skogdag Vøien6 Skogdag Vøien7