Lunsj med næringskomiteen

Næringskomiteen3Det var komitémedlem Gunnar A. Gundersen som inviterte næringslivet og næringskomiteen hjem til seg på lunsj. Møtet fant sted under næringskomiteens rundreise i Hedmark og Oppland i slutten av august.

Næringskomiteen hadde ønske om å få innblikk i skogbruk og skogindustri i Hedmark. Orienteringen ble gitt av Moelven Industrier og Glommen Skog ved skogsjef Per Skaare. Per Skaare viste til skogens betydelige bidrag i Hedmark.

– 30 prosent av norsk skogbruk skjer i Hedmark. Hedmarksskogbruket har et avvirkningsvolum på 3 millioner kubikkmeter, mens forskning anbefaler et bærekraftig uttak på 3,3 millioner kubikkmeter tømmer. Vi kan altså ta ut enda mer av skogen og vi kan gjøre mer innen skogkultur, sa skogsjefen.

Ikke rør skogfondsordningen

Gjødsling- og plantetilskuddet som kom i år er gode tiltak. Bare gjødslingstilskuddet har bidratt til at Glommen har sikret en ekstra binding av karbon de neste 10 årene med 10.000 tonn CO2 årlig ved å gjødsle 35.000 dekar. Skogbruket tenker i et 100-års perspektiv, og er avhengig av langsiktige rammebetingelser. For primærskogbruket er skogfond med skattefordel den viktigste langsiktige ordningen.

– Tenk dere nøye om i utviklingen av denne ordningen. Primært skal den sikre investeringene i skogen. Det bør den også gjøre framover, sa Skaare.

Uforståelig vernevedtak

Stortingets sjokkmelding til skogbruket om 10 prosent skogvern og signaler om omfattende båndlegging av arealer etter andre lovbestemmelser kom i slutten av mai. Dette var både overraskende og sjokkerende.

– Vedtaket om 10 prosent vern virker på næringa helt uforståelig sett i lys av utviklingen i økonomi og klimautfordringer. Lytt gjerne til miljøorganisasjonene og til næringa, men fatt vedtak på grunnlag av fagbaserte vurderinger fra blant andre FN’s klimapanel og NIBIO vedrørende effekten av vern, oppfordret skogsjefen.

– Vi kan ta ut enda mer av skogen i Hedmark. Vi kan gjøre mer innen skogkultur, investere mer som på sikt skape større lønnsomhet, større volum og ikke minst bidra til at skogbruket spiller en viktigere rolle med å binde karbon. Som kjent binder skogen allerede i dag halvparten av Norges CO2-utslipp, sa Skaare avslutningsvis.

Næringskomiteen2

Foto: Erik Haugen