Kommunepolitikere til skogs

Kommunepolitikere Trysil_Engerdal

I fullastet buss reiste folkevalgte fra Trysil og Engerdal til skogs for å diskutere veien fram til en verdifull framtidsskog.

Arrangører var Trysil kommuneskoger og Glommen. Med skogens store betydning i regionen, lokal planteskole og suksessfullt sagbruk, lå alt til rette for en interessant og lærerik dag. Regionsjef i Glommen Sverre Holm stupte rett inn i utfordringen rundt sporskader etter drift og behovet for økt satsing på markberedning.

Best på markberedning

Tryslingene fikk uforbeholden ros for å være dyktige på hogst, markberedning og planting. Men fikk «tommel ned» på samlet innsats på ungskogpleien. Dessuten burde skogeierne kikke over grensen til Sverige og legge mer vekt på å få fram gode furuforyngelser basert på markberedning og planting.

Lokalt sagbruk

Daglig leder Runar Pettersen på Trysil Moelven beskrev den tømmerstokken som var optimal for å tjene penger på effektiv drift på hjørnestensbedriften i Trysil. Bortsett fra at stokken burde leveres firkantet, er det fullt mulig å oppnå bestillingen langt på vei!

Svenske gjester

Skogsinspektor Åke Hansson fra Mellanskog demonstrerte bruk av nyutviklede planleggingsverktøy for å velge riktige utkjøringstraseer. Dette for å minste risiko for kjøreskader i terreng og senke de totale driftskostnadene på lassbæreren. Her fikk vi demonstrert verktøyet via nettbrett og en enorm flatskjerm som var plassert langt opp i en velegnet bjørk. En nyvinning i Trysilskogene. Interessen og spørsmålene var mange og det ble nikket bifallende til rasjonaliteten i planleggingsfasen.

Stor entreprenør

Skogentreprenør Terje Varli demonstrerte både effektiv markberedning og tynningsdrift. Ikke minst fikk han velfortjent ros for firmaets bevisste satsing på læringer.

Senere fikk forsamlingen en innføring i hogststrategien i Trysil kommuneskog av skogsjef Ivar Haraldseid. I driften ligger det et skogfaglig velutarbeidet fundament i bunnen. Og de skogbestandene vi fikk innblikk i var i meget god forstlig stand. Framover vil noe mer av årsvolumet på 45.000 kubikkmeter komme fra tynninger.

Ordfører i Trysil, Erik Sletten, oppsummerte dagen som en interessant og godt tilrettelagt fagdag med mange interessante tema, og tegnet et optimistisk tro på skogen som næring.

Kommunepolitikere Trysil_Engerdal3
Regionsjef Sverre Holm hadde tatt med seg flatskjermen til skogs.
Kommunepolitikere Trysil_Engerdal2
Knut Løken serveres bålkaffe av kommuneskogens Arild Berget.