Fagseminar om kommunale mål i hjorteviltforvaltningen

Norsk Elgfestival er også en arena med faglig innhold. Årets fagseminar fokuserer på kommunenes plikt til å vedta målsettinger for hjorteviltforvaltningen.

– Vi vil gi kommunene et puff til å komme i gang. Kommunene skal vedta mål for utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr der det er åpnet for jakt på artene. Dette er forskriftsfestet med virkning fra 2012, men fortsatt er det mange kommuner som ikke har fått på plass slike målsettinger, sier festivalansvarlig Frank Robert Lund.

Favner alle hjorteviltinteresserte

Her bør alle hjorteviltinteresserte jegere og grunneiere finne mye av interesse. Dyktige fagfolk og forelesere fra flere hold vil bidra med ny og viktig kunnskap som grunnlag for framtidig forvaltning av hjorteviltet. Blant mange interessante foredrag vil Erik Lund fra Miljødirektoratet informere om den nye sjukdommen Chronic Wasting Disease (CWD) som er oppdaget på elg og rein i Norge. Glommens næringspolitiske rådgiver Jo Petter Grindstad og Egil Wedul i Åmot Utmarksråd tar for seg rettighetshavernes syn på kommunale målsettinger.

– Så lenge hjorteviltforvaltningen skjer innenfor faglig robuste rammer er rettighetshaverne godt i stand til å forvalte både elg, hjort og rådyr. Kommunene skal etter vårt syn gi oss rammene, og innenfor disse skal forvaltningen kunne være fleksibel, sier Grindstad.

Fagseminaret er torsdag 1. september. Til programmet