Moelvens beste resultat siden 2007

Driftsresultatet i andre kvartal økte til NOK 175 millioner mot 48 millioner samme periode i 2015. Det er konsernets beste kvartalsresultat siden 2007.

Samtidig økte Moelvens driftsresultat akkumulert for første halvår til NOK 205 millioner (NOK 70 millioner samme periode året før). Det er en forbedring av driftsresultatet i 2. kvartal og årets første halve år på henholdsvis NOK 127 millioner og NOK 135 millioner sammenliknet med samme perioder i 2015.

Fornøyd konsernsjef
Konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA er godt fornøyd med innsatsen og resultatet.

– Tallene viser en kraftig forbedring av driftsresultatet sammenliknet med samme perioder i fjor. Vi må faktisk tilbake til før finanskrisen – altså i året 2007 – før vi finner bedre resultat. Jeg er godt fornøyd og takker alle ansatte for innsatsen, sier Kristiansen.

Forbedret med 46 prosent
Hensyntatt gjennomførte nedskrivninger og kostnadskorreksjoner i 2. kvartal i 2015 på til sammen NOK 70 millioner, ble driftsresultatet forbedret med 46 prosent.

– Det gode resultatet skyldes en kombinasjon av generelt positive markedsforhold og virkninger av interne forbedringstiltak, sier Kristansen.

Viktig for Glommen

– Vi gleder oss over det solide resultatet. Det er viktig for Glommen at Moelven fortsetter den positive utviklingen, sier styreleder Egil Magnar Stubsjøen.

Les mer på moelven.no