Ber jegere levere inn hoder fra elg, hjort og villrein

Mattilsynet tar funnene av Chronic Wastin Disease (CWD ) på alvor.

– Uvisshet er alltid det verste. Vi får håpe at innsamlingen gir oss mer kunnskap om spredningen av sykdommen. Situasjonen er foruroligende, sier næringspolitisk rådgiver Jo Petter Grindstad.

Les mer om saken her