Bra halvårsresultat i Glommen

Glommen har lagt fram et positivt resultat for første halvår.

 – Vi har stø kurs og ligger godt an i forhold til budsjettet. Vi har levert et halvårsresultat med bra aktivitet på tømmer, skogkultur og gjødsling, og som sammen med sterkt kostnadsfokus gjør oss godt rustet til å utvikle Glommen videre i tråd med vårt formål om høyest mulig arealavkastning, sier konstituert daglig leder Yngve Holth.

Glommen topper prisstatistikken for tømmer første halvår 2016

Glommen er ikke tilfreds med utviklingen av tømmerprisene. Sagtømmerprisene har falt de siste par årene. også massevirkeprisene har svekket seg noe i samme periode. Glommens rolle er å arbeide for best mulig avkastning på skogeiernes eiendommer og derved også best mulig prisbetingelser på eiernes tømmer. Dette arbeider vi kontinuerlig for å oppnå. Glommen har som mål å være «best i klassen» når det gjelder å betale for tømmeret.

Dersom vi ser på offentlig tilgjengelige tall, er det hyggelig å registrere at Glommen har sikret sine leverandører høyere pris enn gjennomsnittsprisen i markedet. Tallene viser at gjennomsnittlig tømmerpris for sagtømmer og massevirke i Østfold, Akershus og Hedmark første halvår 2016 var kr 349,- pr kubikkmeter. Vår utbetalingspris til skogeier var i samme periode og geografi kr 352,- pr kubikkmeter. Trekker vi Glommens volum og virkesverdi fra de totale tallene, sitter vi igjen med gjennomsnittet av konkurrentenes pris som er kr 347,- pr kubikkmeter. Glommen har da betalt en pris til skogeier som er kr 5,- pr kubikkmeter høyere enn gjennomsnittet av konkurrentene. Pris på de ulike sortimentene kan variere en del mellom lokalgeografier grunnet dimensjonssammensetning, kvalitetsutfall og markedsforhold. For å utjevne slike ulikheter, har vi derfor her sammenlignet sumtallet for alt omsatt skurtømmer og massevirke.

– Selv om vi ikke på noen måte er fornøyd med prisnivået generelt, er vi fornøyd med å kunne dokumentere denne merprisen vi har gitt våre skogeiere. Glommen er opptatt av å være konkurransedyktig i markedet og å skape merverdi for våre skogeiere Vi tar mål av oss på å beholde denne posisjonen som «best-pris-aktør» med å ha fokus på markedsmuligheter og kostnader, sier markedssjef Håkon Bakken.

Halvårsresultatet for Glommen Skog SA viser et driftsresultat på TNOK 4077 og et resultat etter finansposter på TNOK 5556.