Yngve Holth er konstituert som daglig leder i Glommen

Styret har i dag konstituert avdelingsleder Yngve Holth som daglig leder av Glommen Skog inntil videre.

Yngve Holth har vært i Glommen siden 2010 med ansvar for den næringspolitiske virksomheten ved siden av å arbeide med ulike konsulentoppdrag innenfor skog, eiendomssaker, skatt mv. Denne virksomheten vil, med noen personalmessige endringer, bli opprettholdt også framover.

– Styret er meget fornøyd med raskt å få på plass en habil og erfaren person som kan ta tak i de mange oppgavene Glommen har framfor seg. Yngve kjenner Glommens virksomhet inngående. Han har vist et sterkt engasjement for eiendomsrett og har et sterkt og tydelige fokus på skogeiers verdiskapning. Styret vil legge vekt på at dagens mål og strategier føres videre også etter Helge Urstrømmens bortgang. Samtidig starter styret en prosess med å finne en kandidat til å videreføre Glommens posisjon som en ledende aktør i norsk skogbruk generelt og innlandsskogbruket spesielt, sier styreleder Egil Magnar Stubsjøen.

Yngve Holth er 48 år og bosatt på egen skogeiendom i Nord-Odal. Han er gift og har tre barn.

Kontaktpersoner:
Egil Magnar Stubsjøen, 901 23 575
Yngve Holth, 918 32 236