Glommen kjøper halvparten av skogplantene

Skogplanteproduksjonen ved  Sønsterud Skogplanter er i god vekst. Nå er det planer om fornyelse og investeringer.

For å ha tilfredsstillende lønnsomhet må Sønsterud Skogplanter produsere og levere minimum 4,5 millioner planter. I år blir det levert 6 millioner og det er planer om investeringer i ny teknologi.

– Skal vi øke produksjonen ytterligere, er det nødvendig. Nå driver vi på teknologisk steinaldernivå. Vi har i løpet av de siste fem årene snudd en negativ trend til noe positivt, og vi akter å være med en god stund til, sier daglig leder ved Sønsterud Skogplanter AS, Are Nordgaard til Østlendingen. Sønsterud eies av Trysil Planteskole AS, og Are Nordgaard er styreleder i begge bedriftene.

Doblet produksjon

Mens det for noen år siden ble produsert tre millioner planter, er de i år klare til å levere seks millioner planter fra Sønsterud. Fra Trysil Planteskole leveres fire millioner planter, totalt en årsproduksjon på ti millioner skogplanter.

Glommen er største kjøper

– Nær halvparten av plantene som produseres ved Sønsterud og Trysil kjøpes av Glommen, forteller skogsjef Per Skaare. – Det er hyggelig at Sønsterud er på offensiven og tjener penger, og vi er svært bekvemme med at en aktør med framtidsplaner og investeringsevne ligger i vår kjernegeografi. Glommen er spent på investeringsplanene – det er mye nytt som skjer av teknologisk utvikling innenfor planteproduksjonen og en oppjustering vil være nødvendig.