Tømmerprisen gikk ned, men avvirkningen økte i andre kvartal

Hedmark var som vanlig det fylket hvor det ble avvirket mest tømmer i andre kvartal, i alt 780 000 kubikkmeter. Det utgjør 27 prosent av alt avvirket tømmer i Norge i perioden.

I Hedmark ble det avvirket 30 000 kubikkmeter mer tømmer enn i andre kvartal i 2015. Østfold og Akershus har også hatt avvirkningsøkning, men det er Oppland som står for den største økningen med 35 000 kubikkmeter.

– Det er naturlig at avvirkningen øker mest i andre deler av landet enn Hedmark. I Hedmark avvirkes det opp mot tilveksten mens andre fylker har et større potensial. Hedmark sin «markedsandel» av den nasjonale avvirkningen ligger normalt på godt over 30 prosent, sier skogsjef Per Skaare.

Svak økning i Glommen

– Glommen hadde en omsetning i andre kvartal som lå litt over tilsvarende periode i fjor. Tømmerprisen har vært relativt stabil i 2016 sammenlignet med 2015, sier skogsjefen.

Nasjonale tall

Sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor økte hogsten med 225 000 kubikkmeter. Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 937 millioner kroner, som er en økning på 24 millioner. Det ble i alt hogd 2,9 millioner kubikkmeter tømmer for salg i andre kvartal i år. Det er åtte prosent mer enn i samme kvartal i 2015. Tømmerprisen gikk ned med fem prosent i samme periode.

Statistikken finner du på ssb.no