Skal samle inn prøver under elgjakta

Chronik Wasting Diaease (CWD) er oppdaget på elg og rein i Norge. Nå er Våler og Åsnes som eneste kommuner i Hedmark med i en viktig undersøkelse i elgjakta i høst.

Det handler om en proteinsykdom som i flere tiår har vært kjent i Nord-Amerika. I mai i år ble den oppdaget for første gang i Norge på to elger i Selbu i Trøndelag. Det var det første påviste tilfellet i Europa. CWD kjennetegnes ved gradvis tap av nerveceller i hjernen, nevrologiske symptomer og avmagring og ender alltid med døden. Så langt er det ikke tegn på at sykdommen kan smitte fra dyr til folk.

Simen Bredvold4
Glommens skogbruksleder Simen Bredvold er leder av fallviltgruppa i Åsnes og skal gjennomføre prøvetakingen.

Tiltak innført

Det er innført tiltak for å hindre spredning av smitten. Det er nå blant annet forbud mot å sette ut saltstein og fõre. Det betyr at man ikke kan fortsette med fõringen på de store fôringsplassene på Flisdalen og Kynndalen i Åsnes og Våler.

Dag Kjetil Gjerdrum ved landbrukskontoret for Våler og Åsnes er prosjektleder for undersøkelsen i de to kommunene. I går ble han og leder av fallviltgruppa i Åsnes, Simen Bredvold, informert og vist hvordan den praktiske gjennomføringen av prøvetakingen skal skje. Det var veterinær Helle Bendiksen i Mattilsynet i Kongsvinger som gjennomførte informasjonen teoretisk og praktisk. Nå vil de enkelte elgforvaltningsområdene i Våler og Åsnes bli informert om undersøkelsen og framgangsmåten. Det skal skje i god tid før jakta starter.

I tillegg til prøvetakingen under elgjakta, skal også alle døde dyr man kommer over ellers, uansett årsak til dødsfallene, tas prøver av.

Mer om saken på www.ostlendingen.no