Tettere planting gir flere fordeler

Per Olav og Sverre Foto_Morten BerntsenI skogene rundt Elverum er det hektisk aktivitet. Godt over én million planter skal ut denne sesongen. De 25.000 grantrærne som skal plantes i skogen til Per Olav Løken, settes tettere enn noen gang.

– En får kjenne på utfordringene når en gjør det sjøl. Dessuten er det viktig å følge opp egen skog, sier skogeier og styremedlem i Glommen, Per Olav Løken.

Han eier og driver 6.500 dekar skog i Elverum. I år skal det settes ut 25.000 planter i skogen, av dette planter han 8.000 grantrær på egen hånd. Resten settes bort til Glommens sesongarbeidere.

Tilskudd til tetter planting

I år blir det gitt tilskudd til tettere planting på eksisterende arealer. Økt karbonbinding og økt utnyttelse av produksjonsevnen er intensjonene med tilskuddet.

Per Olav Løken er positiv til at lønnsomheten i økt plantetetthet blir bedre og ser mange fordeler med dette.

– Et høyrere plantetall gir meg langt flere trær å velge blant når jeg skal utføre ungskogpleie. Det gir et tettere bestand og større utvalg, slik at jeg kan produsere kvalitetstrær. Det er rett og slett tilfredsstillende å plante tett, sier han.

Erfaringer fra utenlandske forsøk viser at økt plantetetthet er gull verdt.

– Svenske tall viser at det kan være feil på 50 prosent av alle trær i et felt før ungskogpleie. I ung granskog dokumenterte for eksempel det nylig avsluttede “Dobbeltopprosjektet” at det er mellom 20 og 25 prosent dobbeltopp, forklarer regionsjef Sverre Holm.

Per Olav Løken håper tetter planting vil gi mer kvalitetsvirke. I et eldre felt finner han og Sverre Holm mange trær med kvalitetsfeil.

– Her skulle det vært plantet tettere, oppsummerer Løken.

Mer om saken kan du lese i Norsk Landbruk

Tekst og foto: Morten Berntsen