Ny skogbruksleder i nordre Akershus

Mads Wiel (43) er ansatt som skogbruksleder og vil få nordre Akershus som sitt distrikt.

Mads er utdannet skogsarbeider fra Sønsterud og Saggrenda. Han er gift, har tre barn og er bosatt på familieeiendommen Gaasvig som ligger i Setskog i Aurskog-Høland. Siden han overtok i 1996 har han forvaltet skogen på heltid samt drevet tynningshogst. Primært hos seg selv, men han har også tatt på seg tynningsoppdrag for andre.

– Etter 20 år ønsket jeg nye utfordringer, og noe mer sosialt enn hogstmaskina. Nå gleder jeg meg til å jobbe for Glommen i et godt fagmiljø og i en spennende organisasjon, sier han.

Mads Wiel trives i skogen og trives med folk. Han kjenner Glommen som en seriøs aktør og attraktiv arbeidsplass hvor skogbrukslederne er bindeleddet mellom skogeierne og entreprenørene.

– Jeg kjenner både skogeiere og entreprenører lokalt og ser fram til et godt samarbeid. Når det kommer til andre interesser er elgjakta gjev. Skogbruket er blitt en livsstil og som for veldig mange andre følger elgjakta med. På fritiden blir det ved siden av familien pistolskyting og konkurranser i en gren som kalles dynamisk sportsskyting, forteller han.

Mads tiltrådte stillingen 1. august og er å treffe på telefon 928 94 047 eller e-post; mw@glommen.no